ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἐτικέττες

, ,

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου 2021

πρὸς διευκόλυνσιν τῶν ἐνοριτῶν μας

θὰ τελεσθοῦν ΔΥΟ Θεῖες Λειτουργίες

7:00π.μ.-10:00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

&

10:30π.μ.-11:30π.μ. Θεία Λειτουργία

μὲ ἀνώτατο ὄριο συμμετεχόντων παρευρισκομένων πιστῶν 50 ἄτομα

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ