Διαβάζουμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως – καὶ σὲ ὅσα τηλεοπτικὰ δίκτυα προβάλλουν τὸ θέμα – γιὰ μιὰ ἄτυπη θὰ τὴν χαρακτηρίζαμε «ἐπανάσταση» ἀπέναντι στὰ κυβερνητικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωναϊοῦ. Καὶ ἐξηγούμεθα· ἀπὸ τὴν περασμένη Δευτέρα 4 Μαΐου, ὁπότε καὶ ἀνακοινώθηκε ἡ πρώτη φάση χαλάρωσης τῶν μέτρων – «σύμφωνα πάντα μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν» – λαμβάνουν χώρα συγκεντρώσεις νέων κυρίως ἀτόμων σὲ κάποιες πλατεῖες ὅπως στὴν Ἁγ.Παρασκευή, στὸ Παγκράτι, στὸ Κολωνάκι, στὸ Βόλο, στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀλλοῦ. Μόλις χθὲς μάλιστα ἔγινε καὶ ἀναφορὰ στὴν πλατεῖα τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μας σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ (enikos.gr) μὲ λάθος ἀναφορὰ ὅμως, ἀφοῦ ἐνῷ παρουσίαζε φωτογραφία ἀπὸ αὐτήν, τὴν ὀνόμαζε κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Κυψέλης.

Σὲ αὐτὲς λοιπὸν τὶς συγκεντρώσεις ἀρκετοὶ ἀπολαμβάνουν τὰ ποτά τους ἀπὸ πλησιόχωρα «take away» μπὰρ καὶ καφετέριες, μᾶλλον παρανόμως σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα καὶ τὶς σχετικὲς δηλώσεις τῶν ἰθυνόντων, ἄλλοι ἁπλῶς συζητοῦν μὲ τὴν παρέα τους καὶ ἀλλοῦ γίνονται καὶ πάρτυ. Ἐπίσης τὰ μέτρα ἀποστασιοποίησης σύμφωνα μὲ τὸν σχετικὸ νόμο δὲν τηροῦνται, δηλαδὴ οὔτε ἡ ἀπόσταση τῶν 1,5 μέτρων, οὔτε φυσικὰ ἡ ἀπαγόρευση τῆς συγκεντρώσεως 10 ἀτόμων καὶ ἄνω.

Διαβάσαμε ἢ εἴδαμε ὅμως ὅτι κάποια στιγμὴ ἡ Ἀστυνομία παρουσιάστηκε σὲ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς πλατεῖες – ὅπως στὴν πλ.Ἁγ.Ἰωάννου τῆς Ἁγ.Παρασκευῆς – «κάνοντας συστάσεις γιὰ διάλυση τῶν συγκεντρωμένων», εἰσπράττοντας τὴν ἀδιαφορία ἂν ὄχι τὴν ἄρνησή τους, ὅπως ἀκούσαμε γιὰ παρόμοιες «συστάσεις» ἢ «μὴ ἀνοχὴ πλέον» πρὸς τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ διαφόρους διαμαρτυρομένους καὶ συγκεντρωμένους στὴν πλατεῖα Συντάγματος.

Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μέτρων ὅμως τὸν περασμένο Μάρτιο εἴδαμε καὶ μία ἄλλη, διαφορετικοῦ τύπου «ἀντίδραση» τῆς συντεταγμένης μας πολιτείας σὲ ὅσους ρασοφόρους ἀντέδρασαν ἄλλως πως σὲ ὅσα προστάχθηκαν. Διαδικασίες αὐτοφώρου, συλλήψεις, μικρὰ πρόστιμα 150€, μεγάλα πρόστιμα 5.000€, ἀφαιρέσεις πινακίδων αὐτοκινήτου ποὺ λιτάνευε τὴν ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς στὸ Αἴγιο καὶ φυσικὰ διασυρμὸς καὶ bullying ἀπὸ τὰ ἀγαπητά μας τηλεοπτικὰ καὶ ἠλεκτρονικὰ δίκτυα ἐναντίον παρανομούντων κληρικῶν. Τὰ παραδείγματα δὲν εἶναι λίγα καὶ οἱ περισσότεροι γίναμε γνῶστές τους.

Τελικὰ τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Θὰ μᾶς ἐξηγήσει κάποιος; ἡ ἀντίδραση ἔχει νὰ κάνει ἀναλόγως μὲ τὸ πλῆθος, δηλαδὴ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ προαναφέραμε; Ἂν παρανομοῦν πολλοί, τότε γίνονται συστάσεις καὶ ὄχι ὅσα εἴδαμε ἐναντίον τῶν κληρικῶν; Τότε ἡ Ἀστυνομία ἔκανε τὴ δουλειά της καὶ τώρα ὄχι; Εἶναι ὅλα κεντρικὴ ἀπόφαση τῶν ἰθυνόντων ἢ κάτι ἄλλο π.χ. ἀδιαφορία τῆς τοπικῆς Ἀστυνομίας;

Ἔχουμε καὶ αὐτὴν τὴν ἀπορία· διαβάσαμε σὲ ἀνακοίνωση τοῦ προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Αἰγίου ὅτι ἡ τοπικὴ Ἀστυνομία στὸ περιστατικὸ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς δὲν παρενέβη, ἴσα ἴσα ἀπέδωσε τρόπον τινὰ καὶ τιμὲς μὲ τὴν διακριτικὴ παρουσία τῶν διοικητῶν της. Ἀντέδρασε ὅταν δόθηκε ἡ ἐντολὴ ἐξ Ἀθηνῶν (πῶς νὰ ἔγινε γνωστὸ ἄραγε…;). Εἶναι κεντρικὴ ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀντίδρασης τότε, ἀλλὰ ὄχι τώρα; Μήπως οἱ ἱερὲς εἰκόνες, τὰ ἱερά μας κειμήλια, τὰ ράσα καὶ οἱ Ἐκκλησίες ἀποδείχθηκε ἐπιστημονικὰ ὅτι διασπείρουν τὸν νέο ἰὸ καὶ οἱ προσφάτως κάθε εἴδους συγκεντρωμένοι ὄχι;

Σίγουρα κίνδυνος τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα σωματεῖο, οὔτε οἱ πιστοὶ ἀναρχικοὶ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν ἀντιπαραθέσεις οὔτε κάνουν ψευτοεπαναστάσεις. Ἀλλὰ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ εἶναι πολλὰ καὶ διαφορετικὰ τελικά!

Προφανῶς θὰ μείνουμε μὲ τὴν ἀνωτέρω ἀπορία, ἀλλὰ ἔπεται συνέχεια, ἀφοῦ τὴν 17η Μαΐου θὰ ἀνοίξουν καὶ πάλι πραγματικὰ οἱ Ναοί μας γιὰ τοὺς πιστοὺς καὶ τότε θὰ ἔχουμε ἀπευθείας συνδέσεις τηλεοπτικῶν μέσων μὲ δημοσιογράφους ἔχοντας ἀνὰ χείρας ὑποδεκάμετρα νὰ δοῦν ἐὰν τηροῦμε τὶς ἀποστάσεις μεταξύ μας οἱ πιστοὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ κ.ἄ. παρόμοια· θὰ ξαναδοῦμε πολλὰ πιστεύουμε καὶ ἀπὸ τὰ παραπάνω, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι εὐτράπελα καὶ σίγουρα δὲν θὰ ἀπευθύνονται σὲ ἀνοήτους. Καὶ ὁ νοῶν νοείτω…