Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταῖα ΚΥΑ (Ἀριθμ.Δ1α. ΓΠ.οικ.27815/ΦΕΚ 3-5-2020/τεῦχ.2ο/Ἀρ.Φύλλου 1647) καὶ συγκεκριμένα τὸ ἄρθρο 6 παρ.3 «ἐπιβάλλεται στοὺς χώρους συναθροίσεων ἡ τήρηση ἐλάχιστης ἀπόστασης 1,5 μέτρου μεταξὺ τῶν ἀτόμων», ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὴν ἑπομένη παράγραφο «γιὰ κάθε παράβαση τῶν κανόνων ἐλάχιστης ἀπόστασης, ἐπιβάλλεται καὶ διοικητικὸ πρόστιμο 150€» στὰ φυσικὰ πρόσωπα.

Αὐτὴν τὴν εἰκόνα παρουσίαζε χθὲς τὸ βράδυ στὶς 10 ἡ πλατεῖα καὶ ἡ κεντρικὴ εἴσοδος τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ. Ἔλεγχος οὐδείς…

C9D37704-0A22-4BC4-8AD8-8337503B6CD2

Ἴδια καὶ χειρότερη ἦταν ἡ εἰκόνα στὸ Σύνταγμα χθὲς τὸ πρωὶ ὅπου ἀκόμη δὲν ἴσχυσαν τὰ νέα μέτρα χαλάρωσης καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συγκέντρωση ἐνάντια στὴν ψήφιση νομοσχεδίου γιὰ τὸ περιβάλλον ὅπου ἀπὸ τὴ μιὰ οἱ ἀποστάσεις δὲν τηρήθηκαν, οὔτε ἀπὸ τὴν ἄλλη βεβαιώθηκαν σχετικὰ πρόστιμα τῶν 1.000€ γιὰ συναθροίσεις ἄνω τῶν 10 ἀτόμων. Μᾶλλον θὰ εἶχε ἐξασφαλιστεῖ ἡ σχετικὴ ἄδεια! Ἰδοὺ καὶ οἱ εἰκόνες.

Ἀναρωτιέται κανεὶς ἐὰν θὰ ἰσχύσει τὸ ἴδιο καὶ ἀπὸ τὴν 17η Μαΐου, ὅταν θὰ ἐπαναλειτουργήσουν οἱ Ἱ.Ναοί. Δὲν θὰ ξαναδοῦμε ἀστυνομικὰ μέτρα τύπου Μεγ.Ἑβδομάδος; Στὰ (πιθανότατα) «τηλεφωνήματα – καταγγελίες» ὑπαρκτῶν – ἀνύπαρκτων παραβάσεων τῶν διαφόρων ἀνωνύμων «εὐαίσθητων» περιοίκων καὶ μή, ποὺ ἀγαποῦν τὴ ζωή τους (καὶ πρωτίστως τὴν δική μας φυσικά…), ὅπως αὐτὰ ποὺ συνηθίσαμε στὶς Ἐκκλησίες τὴν Μεγαλοβδομάδα, τί θὰ ἀπαντοῦν; Πῶς θὰ ἀνταποκρίνονται; Ὀψόμεθα…