Ἐτικέττες

, ,

Σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, ἡμέρα μνήμης τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων της, ἡ Στέγη Γερόντων τίμησε τὴν Ὁσία μὲ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιό της στὸν 1ο ὄροφο, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ ἐφημερεύων Πρωτ. Νικόλαος Χομπιτάκης. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου εὐλογήθηκαν οἱ ἄρτοι τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τὰ κόλλυβα εἰς μνήμην τῆς Ἁγίας καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν, διακονησάντων καὶ διακονηθέντων στὸ Ἵδρυμά μας ἀπὸ τῆς δημιουργίας του ἕως καὶ τῆς σήμερον.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τέλος ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναφερόμενος στὸ πολυσχιδὲς φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἁγίας καὶ γιὰ τοὺς συνεχιστὲς τοῦ ἔργου της, ὀνομάζοντας τὸν ἀείμνηστο κτίτορα καὶ ἐμπνευστὴ αὐτοῦ τοῦ Ἱδρύματος, Πρωτ. Κων/νο Βαστάκη καὶ τῶν πολυτίμων συνεργατῶν του ποὺ τὸν συνέδραμαν καὶ πραγματοποίησε αὐτὸ τὸ μεγάλο ὄνειρό του, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους συνεχίζουν νὰ ἐνισχύουν αὐτὴν τὴν προσπάθειά του μὲ τὸν ὁποιοδήποτε τρόπο.

DSC_0125

Μετὰ τὸ μοίρασμα τῆς ἀρτοκλασίας καὶ τοῦ ἀντιδώρου, ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ἐδεξιώθησαν στὴν Ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος μὲ τὸ καθιερωμένο κέρασμα. Εὐχόμεθα ἡ Ἁγία νὰ εὐλογεῖ ὅλους μας!