Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθη τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κανάρη, παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσῶν κ.κ.Μᾶρκος, προκειμένου νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸ καθιερωμένο πλέον ἐτήσιο Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου μας Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη. Ὁμίλησε ἐπικαίρως καὶ μᾶς ηὔφρανε πνευματικῶς μὲ τὸν λόγο του τὸν ἁρτυμένο χάριτι Θεοῦ.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.