Ἐτικέττες

, ,

Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ

image0-1.jpeg

IMG_0271.jpeg

Ἀνημέρα τῶν Θεοφανείων καὶ Μεγάλος Ἁγιασμὸς

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.