Ἐτικέττες

,

Τὴν προσεχῆ Δευτέρα 16 πρὸς Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας Ἱερὰ Ἀγρυπνία

πρὸς τιμὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν

Διονυσίου Ἐπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8:00μ.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ