Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Τρίτη 3 Δεκεμβρίου περὶ τὴν 6η ἀπογευματινή κτύπησε ἡ καμπάνα τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ναοῦ μας γιὰ νὰ καλέσει πρὸς προσευχὴ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, εἰκόνα τῆς ὁποίας κοσμεῖ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καὶ τιμᾶται κάθε χρόνο, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος ποὺ ἐπετέλεσε ἡ Ἁγία, ὅταν, παλαιότερα ἔγινε ἡ περιφορά της μαζὶ μὲ ἄλλες εἰκόνες Της σὲ ἄλλες ἐνορίες, καὶ ἔπαυσε τὴν φοβερὴ ἰσπανικὴ γρίπη ποὺ εἶχε ἐνσκήψει στὸ κλεινὸν ἄστυ.

Ἐτελέσθη ὁ καθιερωμένος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ μίλησε ἐπικαίρως ὁ Πρωτ. Νικόλαος Χομπιτάκης, εἷς ἐκ τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας, ἀναφερόμενος στὸν ἐπίγειο βίο καὶ τὸ μαρτύριο τῆς λαοφίλητης καὶ θαυματουργῆς Ἁγίας μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποίαν συλλειτούργησαν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας καὶ ὁμίλησε ὁ Προϊστάμενος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναφερόμενος στὴν κατὰ χάριν υἱοθεσίαν παρὰ Θεοῦ καὶ στὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀποῤῥέουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μεγάλη δωρεὰ τοῦ Δημιουργοῦ μας, δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις ποὺ ἤσκησε καὶ ἀπολαμβάνει πλέον ἐν Παραδείσῳ ἡ Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα. Δυστυχῶς ὅμως ὁ βροχερὸς καιρὸς ἀπέτρεψε τὴν περιφορὰ τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας, ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς περιοχῆς πέριξ τοῦ Παρεκκλησίου. Μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο διενεμήθη καὶ κόλλυβο ποὺ διαβάστηκε εἰς μνήμην τῶν Κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη.

DSC_0032.jpg

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Εὐχόμεθα ἡ Ἁγία νὰ εἶναι βοηθὸς καὶ προστάτης ὅλων, χαρίζοντας ὑγεία καὶ τὴν πρεσβεία της πρὸς τὸν Παντοδύναμο Κύριό μας.