Ἐτικέττες

,

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε στὸν Ναό μας ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης μαζὶ μὲ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐφόρου καὶ προστάτου τῆς ἐνορίας ἡμῶν, ἡ ἑορτὴ τοῦ ὁποίου ἐφέτος γιορτάζεται τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, τὸν ὁποῖο ἐτέλεσε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ -ὅπως καὶ τὴν Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς- κ.κ. Ἰάκωβος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, ἀνεγνώσθησαν καὶ οἱ ἄρτοι καὶ στὸ τέλος διενημήθησαν οἱ ἄρτοι, καὶ ἕνα πασχαλινὸ αὐγὸ σὲ ὅλους ὅσους παρευρέθησαν.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, μὲ προεξάρχοντα τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ καὶ τὴν παρουσία ἀγαπητῶν πρεσβυτέρων ποὺ τίμησαν τὴν πανήγυρή μας, τελέσαμε τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ πλῆθος κόσμου νὰ συμμετέχει καὶ νὰ συμπροσεύχεται στὸν Μεγάλο Ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Τραφήκαμε πνευματικὰ μὲ τὸν διδακτικὸ λόγο τοῦ Θεοφιλεστάτου, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε ἐπικαίρως γιὰ τὴν .

 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας μας, συνοδευόμενη, -χάρις στὴν ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν- ἀπὸ τὴν Μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ποὺ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία της τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

 

Θὰ θέλαμε ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ νὰ εὐχαριστήσουμε ἰδιαιτέρως τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων, ὅπως καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ποὺ ἀπέστειλαν τὴν Μπάντα τοῦ Δήμου γιὰ τὴν περιφορά. Ἐπιπλέον τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ, κ. κ. Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος παρέστη καὶ προεξῆρχε τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, μεταφέροντας στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄, γιὰ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα σὲ ὅλους. Τέλος ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, γιὰ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του, τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς πανηγύρεως, ὄπως καὶ τοὺς συνεργάτες του (Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, Κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ., Προϊσταμένη καὶ Προσωπικὸ τῆς Στέγης Γερόντων) γιὰ τὶς ὅποιες προσπάθειες νὰ βοηθήσουν στὴν καλύτερη διεξαγωγὴ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου μας.

Τέλος, εὐχόμεθα σὲ ὅλους ὁ Ἀναστὰς Κύριος δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, νὰ χαρίζει σὲ ὅλους ὑγεία, γαλήνη ψυχῆς καὶ οἰκογενειακὴ καὶ προσωπικὴ εὐτυχία.