Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν Παρασκευή, 22 Μαρτίου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, σκεπτόμενος τὶς  πολλαπλὲς ἀνάγκες τῆς Στέγης Γερόντων, ὀργάνωσε τὴν πρώτη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης στὸ Χιλιομόδι Κορινθίας, προκειμένου νὰ συμπροσευχηθοῦμε μὲ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καὶ τοὺς πολλοὺς προσκυνητές της, παρακολουθώντας τὴν Ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Παρόλη τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία ἀρκετοὶ ἐνορίτες μας ὑπήκουσαν στὸ κάλεσμα τοῦ π.Φιλοθέου καὶ ἐνίσχυσαν τὴν Στέγη μας μὲ τὸ ποσὸν τῶν 400,00€ συνολικῶς.

Ὅμως οἱ ἀνάγκες πολλὲς καὶ κατόπιν τῶν ἐπιμόνων παρακλήσεων τῶν ἐνοριτῶν μας γιὰ τὴν διοργάνωση ἑνὸς ἀκόμα προσκυνήματος, ὁ π.Φιλόθεος ἀνεκοίνωσε καὶ ἕνα δεύτερο περίπατο, γιὰ ἕναν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ αὐτὴ τὴν φορά, τὴν Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου, στὸν ὁποῖο μὲ προθυμία ἀνταποκρίθηκαν οἱ εὐλαβεῖς ἐνορίτες μας, προκειμένου νὰ μεταβοῦν αὐτὴ τὴν φορά, στὴν Γυναικεία ἐπίσης Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Μελετίου στὰ Βίλια Ἀττικῆς. Καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἐστέφθη μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ ὑλική, καθὼς ἐκτὸς τῆς εὐλογίας ἀπὸ τὸν Ἅγιο καὶ τὶς θεσπέσιες φωνὲς τῶν Μοναζουσῶν στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινό, ὠφελήθηκε ἡ Στέγη μὲ τὸ ποσὸν τῶν 540,00€.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐνορίτες μας καὶ ὅλους τοὺς φιλάνθρωπους προσκυνητές τοῦ Ναοῦ μας, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὰ δύο αὐτὰ προσκυνήματα καὶ ἐνίσχυσαν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας δίνοντας ἐπιπλέον μιὰ μικρὴ ἀνάσα στὶς πολλὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες τῆς Στέγης μας. Εὐχόμεθα σὲ ὅλους καλὴ συνέχεια στὸν ἀγῶνά τους μέσα στὴν Σαρακοστὴ καὶ μὲ τὸ καλὸ νὰ βιώσουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας!!!