Ἐτικέττες

, ,

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, παρ΄ ὅλη τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια φιλανθρωπικὴ ἀπογευματινὴ ἐκδήλωση, πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία ταλανίζεται οἰκονομικά ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ πλαισιώσουν καλλιτεχνικὰ τὴν ἐκδήλωσή μας ἡ κ.Ἀγγέλα Μεταλληνοῦ μὲ τραγούδια τῆς παλιᾶς καλῆς ἐποχῆς, συνοδευόμενη στὸ πιάνο ἀπὸ τὸν κ.Χρῆστο Μακρόπουλο. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἀφιλοκερδῆ καὶ μεγαλόδωρη προσφορά τους νὰ ὀμορφύνουν τὴν βραδιά μας. Ἐπίσης θὰ θέλαμε καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν κ.Τσιαφούτη γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ προσφορὰ ὅλων τῶν δώρων ποὺ προσεφέρθησαν στὴν λαχειοφόρο ἀγορὰ ποὺ διοργανώσαμε πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Στέγης μας, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς κυρίες ποὺ προσέφεραν τὰ ἐδέσματα καὶ τὰ γλυκά.

Τέλος ἁρμόζουν καὶ ὀφείλονται εὐχαριστίες στὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη διὰ τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς ὄμορφης αὐτῆς ἐκδηλώσεως, στὸ Προσωπικὸ τῆς Στέγης ποὺ ἐργάστηκε φιλότιμα γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματός μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσους παρευρέθησαν καὶ ὅσους ἐνίσχυσαν παντοιοτρόπως -ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς εἰσιτηρίου, χωρὶς νὰ ἐμφανισθοῦν- καθὼς ὅλοι αὐτοὶ γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι στήριξαν τὴν προσπάθειά μας αὐτή. Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε γιὰ τὴ Στέγη Γερόντων ἀνῆλθε στὰ 1851,10€, ποσὸν ποὺ βοηθᾶ ἰδιαιτέρως στὴν ἀνακούφιση τῶν ἐξόδων ποὺ τὴν βαρύνουν.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Σαρακοστὴ σὲ ὅλους!