Ἐτικέττες

, , ,

ΕΟΡΤΗ

ΟΣ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

 

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν Ὁσία Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὴν τέλεση Θείας Λειτουργίας στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19) τὴν Τρίτη 19 Φεβρουαρίου. Κατ’ αὐθὴν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.,, τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης καὶ τῶν περιθαλπομένων καὶ Ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης Γερόντων.

Ἐκ τοῦ Ε.Φ.Τ.