Τὴν Κυριακή, 27 Ἰανουαρίου, τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας Πρωτ. Παναγιώτου Χαβάτζα, ξεκίνησε ἕνα πούλμαν μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας γιὰ νὰ μεταβοῦμε Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, Κατηχητές, παιδιὰ καὶ γονεῖς γιὰ τὴ Σχολὴ Ἀλεξιπτωτιστῶν στὸν Ἀσπρόπυργο. Μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ζήσουμε ἀπὸ κοντὰ τὸν παλμὸ τῆς στρατευμένης νεολαίας τῆς πατρίδας μας, νὰ βιώσουμε προβληματισμοὺς καὶ νὰ γνωρίσουμε τὴν σκληρὴ καθημερινότητα τῶν παιδιῶν μας ποὺ “φυλάττουν Θερμοπύλες” ἀπὸ ἀέρος.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Μιὰ  συγκονιστικὴ ἐμπειρία γιὰ τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν Διεύθυνση Εἰδικῶν Δυνάμεων τοῦ Γ.Ε.Σ. ὡς καὶ τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τὰ στελέχη τῆς Σχολῆς Ἀλεξιπτωτιστῶν ποὺ μᾶς ὑπεδέχθησαν, ἡμέρα Κυριακή, θερμῶς καὶ φιλοφρόνως.