Τὴν Κυριακή, 20 Ἰανουαρίου, εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ λειτουργήσει στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας μας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, κ.κ.Μᾶρκος, κατόπιν προσκλήσεως τῶν ἐν Ἀθήναις Ψαρριανῶν προκειμένου νὰ τελέσει Ἱερὸ Μνημόσυνο τῶν κτητόρων τοῦ ὡς ἄνω Παρεκκλησίου μας, Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη. Πλῆθος πιστῶν πλημμύρισε τὸ ταπεινὸ ἐκκλησάκι τοῦ ἐνδόξου πυρπολητοῦ καὶ Ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως του 1821 καὶ συμπροσευχήθηκαν μαζί μας γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ σκηναῖς δικαίων. Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀνάλυση τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου μας ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ σεβαστοῦ Ἱεράρχου μας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου προσεφέρθη στὸν Σεβασμιώτατο ἕνα ταπεινὸ κέρασμα, ὁπότε καὶ τὸν εὐχαριστήσαμε ἐκ βαθέων γιὰ τὴν εὐκαρία νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία του νὰ λειτουργηθοῦμε καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦμε.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.