Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου ἐφθάσαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, στὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2019. Μὲ τὴ Θεία Λειτουργία, ζητοῦντες τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, ξεκίνησε ἡ νέα χρονιά! Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας, τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Δοξολογἰας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας στὸν Ναό, μοιράστηκε ὡς εὐλογία ἕνα μικρὸ ἡμερολόγιο τσέπης σὲ ὅλους τοὺς ἐκκλησιαζόμενους.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Ἀμέσως μετὰ μεταβήκαμε στὴ Στέγη Γερόντων γιὰ νὰ εὐλογήσουμε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα γιὰ τοὺς τροφίμους καὶ τοὺς ἐργαζομένους στὸ Ἵδρυμά μας καὶ εὐχηθήκαμε σὲ ὅλους μιὰ εὐλογημένη Νέα Χρονιά.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.