Τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες ἐκοιμήθη στὴ Στέγη Γερόντων ἡ κ.Μαίρη Δεληβάνη, στυλοβάτης ἐπὶ χρόνια τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, πολύτιμος συνεργάτης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἱερέων ποὺ τὸν διεδέχθησαν στὴν διοίκηση τῆς Στέγης Γερόντων καὶ ἀξιομνημόνευτος ἄνθρωπος τῆς Ἐνορίας μας.

index

Ἡ κηδεία της θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησε καὶ ὑπηρέτησε ἐπὶ πολλὰ ἔτη, στὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης, αὔριο 22 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00π.μ.. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν δύνανται νὰ παρευρεθοῦν καὶ νὰ τὴν τιμήσουν γιὰ τὰ ὅσα ἀνυπολόγιστα προσέφερε ἐπὶ τόσα ἔτη καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς οἰκογένειάς της, ἀντὶ στεφάνων, νὰ προσφέρουν τὸν ὀβολό τους πρὸς ἐνίσχυση τῆς Στέγης, κάτι ποὺ ἐπιθυμοῦσε καὶ ἡ ἴδια.

Ἡ Διοίκηση, τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ Προϊσταμένη καὶ τὸ Προσωπικὸ τοῦ Ἱδρύματος ἐκφράζουν θερμότατα συλλυπητήρια στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς οἰκείους της καὶ εὔχονται καλὴν ἀνάπαυση στὴν ἀγαθὴ ψυχὴ τῆς θανούσης.

Διαφημίσεις