Τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ἐπεσκέφθη καὶ ὁμίλησε στὸν Ναό μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητος Πρωτ. Παναγιώτη Χαβάτζα, ὁ Πρωτ. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής Δογματικῆς καὶ Φιλοσοφίας στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης, ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Cambridge στὴν Ἀγγλία καὶ στὰ Πανεπιστήμια τῶν Winchester καὶ Durham, καὶ γνωστὸς συγγραφὲας.

Ἀκολουθεῖ τὸ κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας.

Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας του: “Ἡ ἀγάπη ὡς βία”. Μιὰ μόναδικὴ ἐμπειρία γιὰ ὅλους ὅσους παρακολούθησαν τὴ διάλεξή του, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πολλοί. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π.Νικόλαο γιὰ τὴν ἀγάπη του.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Θὰ ἀκολουθήσει σὲ βίντεο ἡ ὁμιλία του π.Νικολάου Λουδοβίκου.