Τὴν Δευτέρα τὸ ἀπόγευμα, κατὰ τὶς 6:00μ.μ., σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ ἀνακοινώθηκε στὸ Ναό μας, ξεκίνησε τὸ μικρὸ πανηγυράκι τῆς Ἐνορίας μας πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Βαρβάρας, εἰκόνα τῆς ὁποίας φυλάσσεται στὸ Ναό μας καὶ τιμᾶται ἰδιαιτέρως. Κόσμος προσῆλθε στὴν πανήγυρη γιὰ νὰ τιμήσει τὴν Ἁγία καὶ νὰ προσευχηθεῖ στὴν χάρη της. Τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης ἀναφερόμενος στὰ νέφη τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἁγιότητα εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν πιστῶν χριστιανῶν καὶ ὄχι μόνον τῶν κληρικῶν. Ὅλοι καλούμαστε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ὁμοιάσουμε σ’ Αὐτὸν καὶ νὰ γίνουμε Ἅγιοι ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι Ἅγιος (“ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι”). Ἀκολούθησε ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ ἔτσι ἁπλὰ καὶ εὐλογημένα ἔκλεισε ἡ παραμονὴ τῆς ἑορτῆς.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν ἑπομένη, Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου, ἀνήμερα τῆς Πανηγύρεως ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία ἐπίσης ὁμίλησε ὁ Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναφερόμενος αὐτὴ τὴν φορὰ στοὺς κτίτορες τοῦ Παρεκκλησίου μας, τὸ ὁποῖο στεγάζει ὅλους ἐμᾶς καὶ λαμπρύνεται ἀπὸ τὴν Ἁγία μας καὶ ἀνεφέρθη ἐπιπλέον στοὺς ἀνακαινιστὲς εὐεργέτες τοῦ Παρεκκλησίου καὶ στὸν σύλλογο ποὺ συνεστήθη γιὰ νὰ κτίσει σχεδὸν ἐκ θεμελίων τὸ ναΰδριο ὅταν ἐκάη ὁλοσχερῶς. Τέλος ἀνεφέρθη στὸ λόγο τοῦ πανηγυρισμοῦ στὸ Ἱερό μας Παρεκκλήσιο γιὰ τὴν Ἁγία Βαρβάρα, ποὺ εἶναι ἡ ἑκατοστὴ ἐπέτειος ἀνάμνησης τοῦ θαύματος τῆς Ἁγίας, ὅταν ἔσωσε τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἰσπανικὴ Γρίπη τὸ ἔτος 1918, μὲ τὴν περιφορὰ τῆς τιμίας Εἰκόνας Της.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.