ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

 

HMEΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΟΡΤΗ
Πέμπτη

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

15/11 Ἁγ. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου
Παρασκευὴ 16/11 Ἁγ. Ματθαίου εὐαγγελιστοῦ
Σάββατο 17/11 Ἁγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Κυριακὴ 18/11 Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ,

Ἁγ. Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ

Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19/11 Προφ. Ἀβδιοῦ
Τρίτη 20/11 Ὁσ.Γρηγορίου Δεκαπολίτου
Τετάρτη 21/11 Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Πέμπτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 22/11 Ἁγ. Ἀρχίππου
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 23/11 Ἁγ. Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου
Σάββατο 24/11 Ἁγ. Κλήμεντος & Πέτρου
Κυριακὴ 25/11 Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ, Ἁγ. Αἰκατέρινης
Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 26/11 Ἁγ. Στυλιανοῦ
Τρίτη 27/11 Ἁγ. Ἰακώβου Πέρσου
Τετάρτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 28/11 Ὁσ. Στεφάνου τοῦ νέου
Πέμπτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 29/11 Ἁγ. Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Παρασκευὴ 30/11 Ἁγ. Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου
Σάββατο 1/12 Προφ. Ναοὺμ
Κυριακὴ 2/12 Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ, Προφ. Ἀββακούμ,

Ὁσ. Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3/12 Προφ. Σοφονίου
Τρίτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 4/12 Ἁγ. Βαρβάρας
Τετάρτη 5/12 Ἁγ. Σάββα
Πέμπτη 6/12 Ἁγ. Νικολάου
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7/12 Ἁγ. Ἀμβροσίου
Σάββατο 8/12 Ὁσ. Παταπίου
Κυριακὴ 9/12 Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ,

Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης

Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10/12 Ἁγ. Μηνᾶ καλλικελάδου
Τρίτη 11/12 Ὁσ.Δανιὴλ Στυλίτου
Τετάρτη 12/12 Ἁγ. Σπυρίδωνος
Πέμπτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 13/12 Ἁγ. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 14/12 Ἁγ. Θύρσου
Σάββατο 15/12 Ἁγ. Ἐλευθερίου
Κυριακὴ 16/12 Κυρ. τῶν Προπατόρων

Προφ. Ἀγγαίου, Ὁσ.Θεοφανοῦς

Δευτέρα 17/12 Προφ. Δανιήλ, Ἁγ. Διονυσίου
Τρίτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18/12 Ἁγ.Σεβαστιανοῦ
Τετάρτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 19/12 Ἁγ. Βονιφατίου
Πέμπτη 20/12 Ἁγ. Ἰγνατίου θεοφόρου
Παρασκευὴ 21/12 Ἁγ. Ἰουλιανῆς
Σάββατο 22/12 Ἁγ. Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας
Κυριακὴ 23/12 Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως

Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων

Δευτέρα 24/12 Ἁγ. Εὐγενίας
Τρίτη 25/12 Ἡ Χριστοῦ Γέννησις

 

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη (πεζόδρομος Ἁγ.Ἀποστόλων)

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Νεκταρίου στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19)

Κάθε Κυριακὴ ὡς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν 21η Νοεμβρίου καὶ τὴν 25η Δεκεμβρίου ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου

καὶ στὸ Ἱ.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη

Κατὰ τὶς λοιπὲς ἡμέρες ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου.

Διαφημίσεις