9 Νοεμβρίου καὶ τὸ ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγράφει ὅτι τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας, ἑνὸς λαοφιλοῦς καὶ θαυματουργοῦ Ἁγίου, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων.

Καθηκόντως καὶ μὲ μεγάλη χαρὰ τιμᾶμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς Στέγης μας, ἑνὸς προστάτου ποὺ συνεργάζεται μὲ τὸν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Γεώργιο, προκειμένου νὰ ἐπιβιώνει ἡ Στέγη μας μέσα σ’ αὐτὲς τὶς ἀντίξοες καὶ ἀντίχριστες συνθῆκες ποὺ βιώνει ἡ χώρα μας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, 8 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας καὶ τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου, καὶ περὶ τὸ τέλος διαβάστηκε τὸ κόλλυβο τοῦ Ἁγίου, ποὺ μοιράστηκε μὲ ἄρτο ὡς εὐλογία στοὺς παρευρισκομένους, τοὺς ὁποίους διεξιωθήκαμε στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς στέγης μὲ ἕνα μικρὸ κέρασμα, ὡς εἴθισται. Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινὸς μὲ τὴν Παράκληση τοῦ Ἁγίου.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Ὑπεύθυνο τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη καὶ ὅσους κοπίασαν γιὰ τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς ἑορτῆς, τὴν Προϊσταμένη καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Στέγης γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους νὰ ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν προστασία του σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς μας.

Διαφημίσεις