Ἐτικέττες

, ,

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

86ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

60ο & 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ἐφέτος εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, κ.κ.Ἱερώνυμος ὁ Β΄ στὰ σχολεῖα τῆς ἐνορίας μας (60ο & 15ο Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Ἀθηνῶν). Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμὸ καὶ εὐχόμεθα στὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ γεμάτη γλυκεῖς καρποὺς γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!