Ἐτικέττες

, , , , ,

Τὴν Τρίτη τὸ ἀπόγευμα, 14 Αὐγούστου, ξεκίνησε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ περὶ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας ἐψάλησαν τὰ ἐγκώμια πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ὅπως συνηθίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνοριτῶν μας προσῆλθαν στὸ Ναό μας καὶ συμμετεῖχαν στὴν κατανυκτικότατη ἀκολουθία.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν ἑπομένη, 15 Αὐγούστου, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καὶ στὸ τέλος της, μὲ ἐκφραστὴ τὸν Πρωτ. Γεράσιμο Φακιώλα, ἡ ἐνορία εὐχήθηκε τὰ “ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα” στὸν Πρωτ. Παναγιώτη Χαβάτζα, ὁ ὁποῖος διῆγε τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὅλοι εὐχηθήκαμε ἐκ βαθέων “νὰ συνεχίσει γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ λειτουργεῖ ἀξίως ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, ἐκτείνοντας χεῖρας ἱκέτιδας γιὰ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Ὕψιστος”. Καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ θὰ θέλαμε νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε “Πάντα ἄξιος καὶ πολύχρονος”. Τέλος γιὰ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους -ἑορτάζοντες καὶ μὴ- ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μᾶς σκεπάζει μὲ τὶς μεσιτεῖές Της καὶ νὰ εὐλογεῖ κάθε μας προσπάθεια.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.