Ἐτικέττες

, ,

Καὶ ἐφέτος πανηγύρισε μὲ κάθε λαμπρότητα τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Ἐνορίας μας, τοῦ ὁποίου κτήτορας ὑπῆρξε ὁ  ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ μετέπειτα διατελέσας Ὑπουργὸς καὶ Πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Κανάρης.

Τῶν λατρευτικῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο κατὰ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι: “ἡ παρουσία τους δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ ζωὴ ἀφιερωμένη στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ κηρύγματος, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· πρότυπο στὴ ζωή τους λοιπὸν ὁ Χριστὸς καὶ μέσα τους ὅλη ἡ διάθεση καὶ  καὶ ὅλος ὁ δυναμισμὸς νὰ προσφέρουν στὸν κόσμο”.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε κατὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ.Δώδεκα Ἀποστόλων, τὴν ὁποία συνόδευσε τιμητικῶς λόγῳ τοῦ ἥρωα Κων. Κανάρη ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, ἐνῷ παιάνιζε ἡ μπάντα του, ὅπως καὶ ἡ μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τὸν Θεοφιλέστατο ἐκπρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου προσεφώνησε ὁ προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἐνῷ εὐχαρίστησε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν μουσικῶν τμημάτων  καὶ τοῦ ἀγήματος, τὰ ὁποῖα λάμπρυναν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Ἱερὰ Λιτανεία μὲ τὴν παρουσία τους.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν κυριώνυμο στὸ κατάμεστο -ὅπως καὶ τὴν παραμονὴ- ἀπὸ πιστοὺς Παρεκκλήσιο τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στοὺς Ἁγ. Ἀποστόλους.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Θὰ θέλαμε ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ νὰ συγχαροῦμε τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, ὅσο καὶ τοὺς συνεργάτες του, γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἑορτῆς καὶ τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ βιώσαμε στὴν φετεινὴ πανήγυρη. Εὐχόμαστε ἐπίσης σὲ ὅλους τοὺς ταπεινοὺς προσκυνητὲς τοῦ Παρεκκλησίου μας καὶ τοὺς ἐνορίτες ποὺ “δι’ εὐλόγους αἰτίας” δὲν προσῆλθαν στὴν πανήγυρη νὰ ἔχουν τὴν σκέπη καὶ πρεσβεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ μας.