Ἐτικέττες

, ,

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμὸ πωλήσεως τριῶν ἀκινήτων:

  • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), α΄ ὀρόφου, 37,95τ.μ., στὴν ὁδὸ Σκύρου 20, Κυψέλη, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς. Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 8.500,00€.
  • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), α΄ ὀρόφου, 92,90τ.μ., στὴν ὁδὸ Σκύρου 20, Κυψέλη, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς. Τιμὴ ἐλάχιστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 20.500,00€.
  • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), α΄ ὀρόφου, 60,03τ.μ. στὴν ὁδὸ Νάκου 4, Νέος Κόσμος, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς. Τιμὴ ἐλάχιστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 16.000,00€.

Ἡ ὡς ἄνω δημοπρασία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Δευτέρα, 11 τρ.μ. Ἰουνίου 2018 στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (Πλ. Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἰθάκης) καὶ ὥρα 10:00π.μ.. Σὲ περίπτωση ποὺ κηρυχθεῖ ἄγονος θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν Δευτέρα 18 Ἰουνίου 2018 στὸν ἴδιο χῶρο καὶ τὴν ἴδια ὥρα. Πληροφορίες θὰ δίνονται κατὰ τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες στὸ τηλέφωνο 210-8227845 ἀπὸ ὅπου καὶ θὰ προμηθεύονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ τοὺς ὅρους τῆς δημοπρασίας.