Ἐτικέττες

, ,

Ἡ ὑπομονὴ ἔχει καὶ τὰ ὅριά της τελικά! Τὴν Μεγ.Παρασκευὴ τὸ πρωὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ βρεθήκαμε μπροστὰ σὲ ἕναν ἀκόμη βανδαλισμὸ ἐναντίον τοῦ Ναοῦ μας. Καὶ ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης κι ἄλλοι Ναοὶ τὶς προηγούμενες ἡμέρες δέχθηκαν τέτοιου εἴδους “ἐπισκέψεις”. Οἱ ἴδιοι μάλιστα μᾶς “ἐπισκέφθηκαν” καὶ τὸ Σάββατο τοῦ Ἁγ.Λαζάρου καὶ ἔγραψαν ἕνα τεράστιο σύνθημα πλαγίως τῆς εἰσόδου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἰθάκης. Οἱ βάνδαλοι λοιπόν, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ὀνομάζονται ἀναρχικοί, ἔγραψαν συνθήματα ἐπάνω στοὺς τοίχους τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ, ἐπιτιθέμενοι ἐναντίον τοῦ Μητρ.Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβροσίου καὶ ἑνὸς ἱερέα ἀπὸ τὴν Κύπρο.

 

Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν οὐσία τῶν δύο αὐτῶν ὑποθέσεων. Ὅμως ἡ κατάσταση μὲ τὰ συνθήματα ἐπάνω στὸ Ναό μας δὲν εἶναι καινούργια ὑπόθεση. Κάπου πρέπει νὰ μπεῖ ἕνα τέλος. Ὁ Ναὸς δὲν εἶναι ἰδιωτικὸ κτίριο, εἶναι χῶρος συναθροίσεως τῶν πιστῶν, τῶν χιλιάδων πιστῶν τῆς Ἐνορίας μας καὶ ἀπαιτεῖται ὁ ἀνάλογος σεβασμὸς πρὸς αὐτόν. Ἀκόμη καὶ ἐπιγραφὴ στὰ Ἀραβικὰ ἔχει γίνει στὸν νότιο ἐξωτερικὸ τοῖχο του, τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε. Ἄραγε πρόκειται γιὰ μουσουλμάνους; Ἂν ναί, τότε διερωτώμαστε τί θὰ γινόταν ἐὰν κάποιος χριστιανὸς ἔγραφε μιὰ ἐπιγραφὴ σὲ ἕνα τζαμί;

Ἐπίσης ὡς γνωστὸν τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως κάποιοι ρίχνουν ἀμέτρητα βεγγαλικὰ καὶ κυρίως μικρὰ ἢ μεγαλύτερα ἐκρηκτικὰ καὶ κροτίδες, μὲ ἀποτέλεσμα φυσικὰ νὰ μὴν μποροῦν οἱ πιστοὶ οὔτε νὰ ἀκούσουν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐτὸ δηλαδὴ γιὰ τὸ ὁποῖο βρέθηκαν στὸν Ναὸ τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα καὶ ὥρα. Πόση ὑπομονὴ χρειάζεται ἀκόμη; Πρόκειται γιὰ πιστούς; Ἢ μήπως πρόκειται γιὰ διακωμώδηση τῆς πίστεώς μας; Καί πάλι αὐτοὶ οἱ “κάποιοι” συγκεντρώθηκαν πίσω ἀπὸ τὸν Ναό μας καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ συνήθως ρίχνουν μᾶλλον δὲν ἀρκούσαν, ἐφέτος ἐπέλεξαν νὰ ρίξουν καὶ γκαζάκια γιὰ νὰ κάψουν τὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου, τοῦ παλαιοῦ ξενοδοχείου ἐκεῖ, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν Ἐνορία μας.

Δυστυχῶς εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλα αὐτὰ “παραβλέπονται” ἀπὸ τοὺς “ὑπευθύνους” στοὺς ὁποίους καὶ δημοσίως ἀπευθυνθήκαμε, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία δηλώνει ἀνήμπορη νὰ κάνει ὁτιδήποτε κυρίως λόγῳ λειψανδρίας, ὅπως μᾶς ἐδήλωσε ὁ ἀξιωματικὸς ὑπηρεσίας, ὅταν ἐπισκεφθήκαμε τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Κυψέλης κατὰ τὸ παρελθὸν γιὰ νὰ ἀναφέρουμε τὸ ἰδιαιτέρο πρόβλημα μὲ τὰ ναρκωτικά, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε στὴν πλατεῖα, κυρίως ὄπισθεν τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ τώρα, τὴν Μεγ.Παρασκευὴ, ὅταν τὴν καλέσαμε γιὰ τὰ καινούργια συνθήματα τῶν ἀναρχικῶν. Εἶναι λοιπὸν πασίδηλο ὅτι ἡ περιοχὴ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καὶ κανεὶς δὲν μᾶς ἀκούει…

Οἱ φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν μιλοῦν ἀπὸ μόνες τους…