Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν ἡμέρα τῆς Πρωτομαγιᾶς, ἡ Ἐνορία μας, ὅπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὸ Ἱ.Μετόχιο τῆς Μονῆς Πετράκη, Ἅγιος Παντελεήμων Νέας Πεντέλης στὸν Κοκκιναρᾶ, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Ῥωσίδος τῆς Ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ.

Ξεκινήσαμε ἕνα πούλμαν γεμάτο εὐλαβεῖς προσκυνητὲς στὴ χάρη τῆς Ἁγίας κατὰ τὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα καὶ φθάσαμε χωρὶς προβλήματα ἢ καθυστερήσεις στὸν προορισμό μας.

DSC_0467

Ἡ μονὴ ἀκτινοβολοῦσε μὲ λαμπρότητα γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ καὶ μοσχοβολοῦσε ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν λουλουδιῶν ποὺ κατέθεταν οἱ πιστοὶ στὰ πόδια τῆς ἀγαπημένης Ἁγίας, τὰ ὁποῖα ἀγαποῦσε τόσο ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο ποὺ μᾶς χάρισε ἕναν τόσο μεγάλο προστάτη καὶ εὐχέτη πρὸς Αὐτόν γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ προσκυνάμε τὰ ἄχραντα πόδια Της.

Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ εὐλογήθησαν οἱ Ἄρτοι γιὰ τὴν καθιερωμένη Ἀρτοκλασία καὶ ἀναχωρήσαμε πλήρεις εὐλογιῶν καὶ χαρίτων ἀπὸ τὴν ἑορταζομένη Ἁγία.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, καὶ κυρίως τὸν σεβαστὸ Γέροντα Ὀνούφριο ποὺ μᾶς δέχεται καὶ μᾶς προσφέρουν τὴν εὐκαιρία αὐτὴ γιὰ μία ἀκόμα χρονιὰ νὰ προσκυνήσουμε τὴν Ἁγία Ματρώνα καὶ νὰ ἐκδράμουμε πνευματικῶς.

Ἀπὸ τὸ προσκύνημα αὐτὸ ὠφελήθηκε τὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης μας κατὰ 560,00€, ποσὸν πολύτιμον γιὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουμε οἱ ὁποῖες βαίνουν συνεχῶς αὐξανόμενες.