Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Δευτέρα 19 Μαρτίου τὸ βράδυ ξεκίνησε κατὰ τὶς 8 μιὰ μικρὴ προηγιασμένη ἀγρυπνία κατὰ τὸ ἀρχαῖο τυπικὸ τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Δυστυχῶς οἱ καιρικὲς συνθῆκες ἀπέτρεψαν πολλοὺς ἀπὸ τὸ νὰ λάβουν μέρος στὴν Λειτουργία αὐτὴ, ἀλλὰ ἡ κατάνυξη καὶ οἱ εὐλογίες παρὰ Θεοῦ ἦταν αἰσθητές.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Advertisements