Ἐτικέττες

, , , ,

Ἡ Κυριακὴ τῆς Δ΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ὡς ἐνίσχυση στὸν ἀγῶνα τῆς νηστείας καὶ ἐνατένιση τοῦ τροπαίου τῆς νίκης τοῦ Ἰησοῦ ἔναντι τῶν παθῶν καὶ τοῦ θανάτου προκειμένου μὲ ἀνανεωμένες δυνάμεις νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία πρὸς τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση.

 

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

DSC_0071