Ἐτικέττες

, ,

Τὸ Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, ἑορτάσαμε τὴν Ἁγία Φιλοθέη, τῆς ὁποίας ἡ μνήμη μεταφέρεται ἐφέτος, λόγῳ τοῦ ὅτι συμπίπτει μὲ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα, στὴ Στέγη Γερόντων τῆς ἐνορίας μας, μιὰ καὶ ἡ Ἁγία ὑπῆρξε φιλάνθρωπος καὶ εἶναι πλέον ἡ προστάτις τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τελέσαμε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Θείου Λόγου ὁμίλησε γιὰ τὴν Ἁγία καὶ τὸ ἔργο της ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Στέγης Γερόντων καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἐνῷ μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας τελέσαμε Μνημόσυνο τῶν Κτητόρων, Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τροφίμων καὶ ἐργαζομένων στὴ Στέγη Γερόντων, τὸ κατεξοχὴν φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας.

Ἀκολούθησε τὸ καθιερωμένο κέρασμα σὲ ὅλους ὅσους ἔλαβαν μέρος στὴν πανήγυρη γιὰ τὴν Ἁγία τῶν φτωχῶν καὶ ἀναγκεμένων. Εὐχόμεθα ἡ Ἁγία Φιλοθέη νὰ εὐλογεῖ κάθε προσπάθειά μας νὰ ἐνισχύσουμε παντοιοτρόπως τὶς εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τοὺς φτωχούς, φροντίζοντας γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ ἀγωνίζεται μέσα σὲ καιροὺς καὶ χρόνους χαλεπούς.