Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου δύο τάξεις Γυμνασίου ἀπὸ τὸ 72ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν ἐπεσκέφθησαν τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μὲ σκοπὸ μιὰ πρώτη ἐπαφὴ μὲ αὐτὸ τὸ σπάνιο καὶ ἰδιαίτερο μνημεῖο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέρος τῆς ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, ὡς οἰκογενειακὸ παρεκκλήσιο τοῦ μεγάλου Ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη.

DSC_0050

Ὁ σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως εἶναι ἡ ἐπαφὴ τῶν νέων παιδιῶν μὲ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας καὶ ἡ γνωριμία μὲ τὴν πολύτιμη κληρονομιά μας. Τὰ νέα παιδιὰ συνόδευαν ὁ Γυμνασιάρχης καὶ ἡ Φιλόλογος καθηγήτριά τους. Μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ προθυμία νὰ γνωρίσουν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ μνημεῖο μὲ φωτογραφίες καὶ μὲ πληθώρα ἐρωτήσεων ποὺ ἀπηύθυναν στὸν Πρωτ. Γεράσιμο Φακιώλα, ὁ ὁποῖος τὰ ὑπεδέχθη καὶ τὰ “ξενάγησε” στὸ μικρὸ ἱστορικὸ θησαυρὸ τῆς ἐνορίας μας, τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Κανάρη.

DSC05217.JPG

Συγχαίρουμε τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν πρωτοβουλία τους αὐτὴ καὶ εὐχόμαστε καὶ ἄλλοι νὰ ἀκολουθήσουν τὸ λαμπρὸ παράδειγμά τους.