Ἐτικέττες

,

tea

Τὴν Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 4:30μ.μ. τὸ Δ.Σ. τῆς Στέγης Γερόντων διοργανώνει στὴν Ἰσόγειο Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Στέγης ἕνα ἀπογευματινὸ τσάϊ, προκειμένου νὰ ἐνισχυθεῖ οἰκονομικῶς τὸ ταμεῖο τοῦ Ἱδρύματος καὶ νὰ μπορέσει νὰ λάβει μιὰ μικρὴ ἀνάσα οἰκονομικὴ μέσα σ’ αὐτὴν τὴν ζοφερὴ περίοδο.

Μὲ μεγάλη λοιπὸν χαρὰ καλοῦμε ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ δώσουν ἕνα χέρι βοηθείας στὸν πονεμένο συνάνθρωπο νὰ προσέλθουν στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ γιὰ νὰ περάσουμε ὅλοι μαζὶ ἕνα ὄμορφο μουσικὸ ἀπόγευμα μὲ ποιοτικὴ παρέα.

 

Τιμὴ προσκλήσεως: 10,00€ / ἄτομο.

Προσκλήσεις μπορεῖτε νὰ παραλάβετε ἀπὸ τὶς κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς (ὧρες γραφείου 9:00π.μ.-2:00μ.μ.).

Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 210-82 27 845.