Ἐτικέττες

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Ἰανουαρίου θὰ ὁμιλήσει μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὸν Ναό μας ὁ διακεκριμένος κληρικὸς Πρωτ.Νικόλαος Λουδοβίκος μὲ θέμα: Ἡ μετάνοια ὡς διαλογικὴ ἀμοιβαιότητα.

Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ: 5.30μ.μ.

π.Ν.Λουδοβίκος

Ὁ π.Νικόλαος Λουδοβίκος εἶναι συγγραφέας, διδάκτορας θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής δογματικῆς καὶ φιλοσοφίας στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Θεολογικῶν καὶ Ἱερατικῶν Σπουδῶν καὶ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, ἐπιστημονικὸς συνεργάτης-συγγραφέας στὸ μεταπτυχιακὸ θεολογικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου, ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν τοῦ Κέμπριτζ καὶ διδάσκων Ἐρευνητὴς στὸ Παν/μιο τοῦ Γουίντσεστερ (UK), ἐνῶ ἔχει ἐργαστεῖ στὸ ἐρευνητικὸ κέντρο γιὰ τὸν ἀρχέγονο χριστιανισμὸ Tyndale House τοῦ Κέμπριτζ, ἔχει διδάξει καὶ δώσει σεμινάρια στὸ Κέντρο Προχωρημένων Θεολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Σπουδῶν (C.A.R.T.S.) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέμπριτζ, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ντάραμ καὶ μέχρι σήμερα δίνει διαλέξεις σὰ διάφορα Πανεπιστήμια καὶ Ἐρευνητικὰ Κέντρα.

Ἔχει σπουδάσει ψυχολογία, παιδαγωγική, θεολογία καὶ φιλοσοφία στὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὸ Παρίσι (Σορβόνη – Paris IV), καὶ στὸ Καθολικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Πασισιοῦ καὶ τὸ Κέμπριτζ.