Ἐτικέττες

, ,

Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας μᾶς ἀξίωσαν νὰ βιώσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο μας, τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ποὺ ἑορτάστηκε καὶ ἐφέτος μὲ σεμνὴ λατρευτικὴ μεγαλοπρέπεια, ὅπως τῆς ἁρμόζει. Πλῆθος κόσμου συνέρρευσε καὶ ἐφέτος καὶ ὅλοι μαζὶ λατρεύσαμε τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ποὺ εὐδόκησε νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ ἁγιάσει κάθε πτυχὴ τῆς καθημερινότητάς μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.