Ἐτικέττες

, ,

Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, ἐν ὄψει τῶν μεγάλων ἑορτῶν ποὺ ἀναμένονται, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν παιδιὰ ἀπὸ τὸ ΙΕΚ ΑΚΜΗ καὶ μικρὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ΤΟ ΜΕΛΙ, δίνοντας μιὰ νότα χαρᾶς στὴν πεζὴ πραγματικότητα ποὺ βιώνουμε καθημερινῶς.

Ἀρχικῶς ἦρθαν οἱ νέοι ἀπὸ τὸ ΙΕΚ καὶ μετὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας, ἡ ὁποία πραγματικῶς τοὺς ἄγγιξε, μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ κέρασμα, ὑπεσχέθησαν νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν πολὺ σύντομα.

Τέλος εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ δεχθοῦμε καὶ τὰ μικρὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ποὺ ὑπεδέχθη ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ Πρωτ. Νικόλαος Χομπιτάκης καὶ τοὺς ὁμίλησε ἐπικαίρως καὶ τοὺς εὐχήθηκε γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ νέον ἔτος. Τέλος μετὰ τὸ μικρὸ κέρασμα, ὡς εἴθισται, τὰ παιδάκια ἐπισκέφθηκαν τοὺς γέροντες τῆς Στέγης μας καὶ μετὰ τὰ κάλαντα ποὺ τοὺς τραγούδησαν, μᾶς ἄφησαν πληθώρα τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς ποὺ θὰ μοιρασθοῦν στοὺς τροφίμους. Ἀνεχώρησαν μὲ πλῆθος εὐχὲς ἀπὸ τὶς κυρίες καὶ τοὺς κυρίους ποὺ φιλοξενοῦνται στὴ Στέγη μας καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν σύντομα ξανά.

Καλὰ Χριστούγεννα σὲ ὅλους καὶ εὐτυχὲς τὸ νέον ἔτος!