Ἐτικέττες

, , ,

4 Δεκεμβρίου! Ὅπως κάθε χρόνο ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καὶ προβάλλει μπροστά μας μιὰ μεγάλη γυναικεία μορφὴ ποὺ ἀγάπησε τὸν Χριστὸ καὶ θυσιάστηκε γι’ Αὐτόν, ‘’ντροπιάζοντας’’ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, ἀκόμα καὶ ἐκπροσώπους τοῦ «ἰσχυροῦ φύλου», ποὺ χρησιμοποιοῦμε δικαιολογίες στὴν πνευματική μας ζωὴ καὶ ἀνέλιξη.

Πρόκειται γιὰ τὴν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, τὴν ὁποία τιμᾷ ἡ Ἐνορία μας στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιό μας καὶ τὴν ἑορτάσαμε καὶ ἐφέτος λειτουργικά. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀρτοκλασίας καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Πρωτ. Γεράσιμος Φακιώλας γιὰ τὸ βίο καὶ τὸ θάρρος τῆς Ἁγίας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν ἑπομένη καὶ Κυριώνυμο τῆς Πανηγύρεως, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἀκολούθησε τὸ Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου, Κωνσταντίνου & Δεσποίνης Κανάρη καὶ ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας μας. Ἐπίσης μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Θείου Λόγου, ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας γιὰ τὴν Ἁγία. Τέλος τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἴχαμε ὅπως πάντα τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ μὲ τὴν Ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εὐχαριστοῦμε ὅσους ἐργάσθηκαν φιλοπόνως γιὰ τὴν καλύτερη διεξαγωγὴ τῆς πανηγύρεως καὶ εὐχόμεθα ἡ Ἁγία νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ σκέπει ὅλους τοὺς ἐνορίτες, τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές Της, ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα μας ποὺ βιώνει τόσα προβλήματα.