Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν Τετάρτη τὸ ἀπόγευμα μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας καὶ εὑρίσκεται στὸν α΄ ὄροφο τῆς Στέγης. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐτελέσθη καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας ὑπὲρ τῶν ἑορταζόντων καὶ ὅλων ὅσων ἐργάζονται καὶ ἐγκαταβιοῦν στὴ Στέγη Γερόντων, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν καὶ θεωροῦν προστάτη τους τὸν Ἅγιο τοῦ αἰῶνός μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τὴν ἑπομένη, Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου, καὶ κυριώνυμο τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναλύοντας τὸ μέγα θέμα τῆς ἁγιότητος καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ὅλων τῶν πιστῶν καὶ πόσο συμβάλει σ’ αὐτὸ ἡ μετάνοια. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῆς Στέγης καὶ τῶν μελῶν τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ναοῦ μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πρωτ. Κων/νου Βαστάκη, ἐμπνευστοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Στέγης, παλαιοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας, στὸν ὁποῖο ἡ Ἐνορία μας γενικότερα ὀφείλει τὰ μέγιστα. Τέλος μετὰ τὸ μοίρασμα τοῦ Ἀντιδώρου δεξιωθήκαμε ὅλους τοὺς παρευρισκομένους προσκυνητὰς τοῦ Ἁγίου στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης, μὲ ἕνα μικρὸ πρωϊνὸ κέρασμα γιὰ νὰ γλυκάνουμε ὅσους τίμησαν τὸν ἔφορο τῆς Στέγης καὶ τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἐνορίας μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τέλος τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὸν Ἅγιο.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας, τὴν Προϊσταμένη τῆς Στέγης καὶ τὸ Προσωπικὸ ποὺ ἐργάσθηκε φιλότιμα γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἀρίστη ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Κύριος νὰ ἀνταποδώσει στὸν καθένα ὅ,τι μὲ ἀγάπη προσέφεραν στὸν Ἅγιό Του.