Ἐτικέττες

, ,

14

Τὴν Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου

θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν

Κοσμᾶ τοῦ Μελῳδοῦ, ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8:00μ.μ.

Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.