Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Κυριακή, 9 Ὀκτωβρίου, τελέσαμε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν Μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας μας. Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας, Ὑπεύθυνος τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας τοῦ Ναοῦ μας καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς Κατηχητὲς καὶ τοὺς διδασκάλους τῶν μαθημάτων γιὰ τοὺς νέους τῆς ἐνορίας, τοὺς συνέστησε, εὐχήθηκε καλὴ καὶ εὐλογημένη ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ καὶ ἀφοῦ ἁγιάσθηκαν, μοιράστηκε σὲ ὅλους ἕνα μικρὸ κέρασμα, ὡς εἴθισται.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἐνδυναμώνει τοὺς κατηχητές, τοὺς κατηχομένους, τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς διδασκομένους καὶ νὰ χαρίζει σὲ ὅλους μιὰ καρποφόρα εὐλογημένη χρονιά.