Ἐχθὲς τὸ μεσημεράκι, ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία γιὰ τὸν πολιὸ καὶ πολυαγαπητό μας γέροντα, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντῖνο Βαστάκη, πρώην Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἱδρυτὴ τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας.

Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου μεγάλη, ὅπως ἀξίζει σὲ ἕναν τόσο μεγάλο πνευματικὸ ἄνδρα, σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τελευταίους “ἱερεῖς τῆς παλαιᾶς κοπῆς”, ὅπως λέγεται. Ἡ συγκυρία ἐπίσης μοναδική, καθὼς ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς πορείας τῆς εὐλογημένης ψυχῆς τοῦ Γέροντα πρὸς τὸν Θρόνο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καθὼς συνέπεσε μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ ἀσκησάσης, γιὰ τὴν ἁγιοκατάξη τῆς ὁποίας ἐνήργησε τὰ πλεῖστα ὁ π.Κωνσταντῖνος. Τώρα, λοιπόν, ἡ Ὁσία σίγουρα τοῦ ἀνταποδίδει τὴ χάρη αὐτή, κρατώντας του τὸ χέρι στὴν πορεία του πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ νὰ παρουσιάσει τὴν ἀγαθὴ ψυχή του στὸν Παντοδύναμο Κριτή καὶ νὰ τὸν ἱκετέψει νὰ τὴν κατατάξει ἐν σκηναῖς δικαίων. Τέλος, κατ’ ἀγαθὴν συγκυρίαν, λόγῳ συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρευρέθησαν καὶ ἐτέλεσαν τὴν ἐξόδιο οἱ Μητροπολίτες Ἡλείας κ.κ.Γερμανός, Σύρου, Τήνου καὶ Μυκόνου κ.κ.Δωρόθεος, Παροναξίας κ.κ.Καλλίνικος, Καρπενησίου κ.κ.Γεώργιος καὶ ὁ Σεβασμ. Βελεστίνου κ.κ.Δαμασκηνός. Δυστυχῶς ἀπὸ τὴ χορεία τῶν Ἱερέων, ἔλειπε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ὁ ὁποῖος βρισκόταν σὲ προγραμματισμένη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ εἶχε προνοήσει γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἐξοδίου -τὰ ἔξοδα τῆς ὁποίας ἐκάλυψε ἐξ  ὁλοκλήρου ἡ Στέγη Γερόντων- καὶ ἐξουσιοδότησε τὸν π.Γεράσιμο νὰ ἀναγνώσει ὁμιλία ἐκ μέρους του μὲ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας, πρὸς τιμὴν τοῦ ἐκλιπόντος πατρός.

Ἐπίσης ἀρκετοὶ Ἱερεῖς, πνευματικὰ παιδιὰ καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ τοῦ ἐκλιπόντος ἔδωσαν τὸ παρὸν προσευχόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ π.Κωνσταντίνου καὶ ἀνταπέδωσαν στὸ ἐλάχιστο ὅσα ἐκεῖνος ἐπὶ χρόνια παρεῖχε μὲ τὴν παρουσία, τὸ παράδειγμα, τὴν προσευχὴ καὶ γενικὰ τὴν ὅλη του ἀναστροφή.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εὐχόμεθα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ βῆμα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ τοῦ γέροντα πατέρα μας καὶ νὰ εὔχεται γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ μένουμε ἀκόμα ἐδῶ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ νικήσουμε μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου καὶ δωρεὰν νὰ βρεθοῦμε μαζί του “εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς” ὅταν Ἐκεῖνος ἀποφασίσει.

 

Θὰ ἀναρτηθοῦν σύντομα οἱ ὁμιλίες τῶν Μητροπολιτῶν, καὶ τῶν ἱερέων μας.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Σύρου, Τήνου καὶ Μυκόνου, κ.κ.Δωροθέου, Ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

 

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἡλείας κ.Κ. Γερμανοῦ.

Ἡ ὁμιλία έκ μέρους τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο σὲ προγραμματισμένη ἀπὸ μῆνες προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἁγία Γῆ, καὶ ἀναγνώσθηκε ὑπὸ τοῦ Πρωτ. Γερασίμου Φακιώλα.

Ἡ ὁμιλία ἐκ μέρους τοῦ Πρωτ. Παναγιώτου Χαβάτζα, πνευματικοῦ τέκνου τοῦ π.Κωνσταντίνου.

 

Advertisements