Ἐτικέττες

, , ,

Σήμερα, ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὴν Ἐνορία μας ἐτελέσθη λαμπρὰ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ λατρέψουμε τὸν Παντοκράτορα Κύριο ποὺ κατεδέχθη νὰ ἐνδυθῇ τὴν “ἀδυναμία” μας καὶ νὰ τὴν λυτρώσει καρφώνοντας καὶ ὑψώνοντάς την στὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ, γινόμενος ὁ Ἅγιος Ἁγίων “κατάρα ὑπὲρ ἡμῶν”, γιὰ νὰ λάβουμε ἐμεῖς τὴν εὐλογία τῆς σωτηρίας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.