Ἐτικέττες

,

Τὴν Δευτέρα τὸ πρωΐ, γιὰ μιὰ νέα χρονιά, τελέσθηκαν οἱ Ἁγιασμοὶ στὰ σχολεῖα τῆς Ἐνορίας μας, ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 86o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 60ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 15ο ΛΥΚΕΙΟ

Εὐχόμαστε ἐπ’ εὐκαιρίᾳ στὰ παιδιά μας ὁ Κύριος νὰ τὰ εὐλογεῖ, νὰ τὰ φωτίζει καὶ νὰ τοὺς χαρίσει μιὰ καρποφόρα νέα σχολικὴ χρονιἀ, ποὺ θὰ προσθέσει στὴν πνευματικὴ πρόοδό τους.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!