Ἐτικέττες

, ,

Σὰν σήμερα, 20 χρόνια πρίν,

στὸν Ναό μας ἐτελέσθη ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον

τοῦ π.Παναγιώτου Χαβάτζα,

ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου -τότε Ἀλεξανδρουπόλεως

καὶ νῦν Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου.

Ἔκτοτε, ὡς καλὸς ποιμήν, ἑπόμενος τοῖς ἴχνεσιν

τοῦ μεγάλου καὶ μοναδικοῦ Ποιμένος τῆς Οἰκουμένης

ὑπηρετεῖ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος.

Εὐχόμεθα ἐκ βαθέων

ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας,

οἱ συμπρεσβύτεροι ἀδελφοὶ

καὶ σύμπασα ἡ Ἐνορία

ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀξιώνει νὰ παρεδρεύει γιὰ χρόνια πολλὰ

στὸ ἐπίγειο Θυσιαστήριο

καὶ νὰ ὑψώνει “χεῖρας ἱκέτιδας” ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,

νὰ χαίρει ἄκρας πνευματικῆς καὶ σωματικῆς ὑγείας,

καὶ νὰ χαίρεται τὴν οἰκογένεια του!

Τέλος,

νὰ τὸν ἀξιώσει ἐπίσης, ὅταν -μετὰ ἀπὸ πολλὰ πολλὰ χρόνια

τὸν καλέσει κοντά Του

νὰ λειτουργεῖ αἰωνίως στὸ Οὐράνιο Θυσιαστήριο!

Πάντοτε ΑΞΙΟΣ!!!