Ἐτικέττες

, , ,

 

Τὸ Σάββατο 22 Ἀπριλίου, μὲ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἐφόρου καὶ Προστάτου τῆς Ἐνορίας μας. Πλῆθος κόσμου καὶ ἀρκετοὶ ἱερεῖς συνέρρευσαν στὸ Ναό μας προκειμένου νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στὸν Μεγάλο Στρατηγὸ τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

 

Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ συμμετέχει στὴ χαρὰ τῆς Ἐνορίας μας ὁ πολιὸς καὶ σεβαστὸς Πρωτ. Ἐλευθέριος Χαβάτζας ἐνῷ κατὰ τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ, τὴν Λιτανεία τῆς Εἰκόνος εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ συμπροσευχηθεῖ μαζί μας καὶ νὰ προστεῖ ὁ Ἅγιος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Συμεὼν Βολιώτης, ὁ ὁποῖος ἐκόμισε τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, κ.κ.Ἱερωνύμου. Στὸ τέλος τῶν Ἀκολουθιῶν ὁμίλησε γιὰ τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Κυψέλης, τὰ ἰδιαίτερα προβλήματα τῆς ἐνορίας καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, τὴν ὁποία μὲ κόπο συντηρεῖ ἡ ἐνορία μας καὶ εξύμνησε τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ὑπευθύνου τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σύμπνοια καὶ ὁμόνοια ποὺ ἔχει φέρει στὸ Ναό, μὲ ἰδιαίτερη ἱκανότητα “κυβερνᾷ καὶ καθοδηγεῖ” τὸ πλοῖο ποὺ λέγεται “Στέγη Γερόντων”, τὸ ὁποῖο χωρὶς ἐκεῖνον καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου, σίγουρα θὰ εἶχε καταποντιστεῖ.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ προστεῖ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, κ.κ.Ἰάκωβος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ὁ καὶ Ὑπεύθυνος Ἀρχιερεὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας μας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ἐκφώνησε τὸν θεῖο λόγο τόσον κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, ὅσον καὶ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως, ἀναφερόμενος στὸν Τροπαιοφόρο Μεγαλομάρτυρα ποὺ σκέπει καὶ φυλάττει τὴν Ἐνορία μας.

Ἀπὸ τοῦ βήματος λοιπὸν αὐτοῦ, τέλος, θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὴ Μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ποὺ μὲ τὴν παρουσία της λάμπρυνε τὴν πανήγυρή μας, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεὼν Βολιώτη γιὰ τὴν εὐλογία τῆς παρουσίας του καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ κ.κ.Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος “εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ” ἐτέλεσε τὶς Ἀκολουθίες πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου μας. Τέλος νὰ εὐχηθοῦμε σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ εὐχαριστήσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ, γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἀκολουθίων, καθὼς μὲ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἑορτάσουμε ὀρθόδοξα τὸν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας.