Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Κυριακή, 2 Ἀπριλίου, τὸ ἀπόγευμα στὸ Ναό μας ἔλαβε χώρα μιὰ ἰδιαίτερη παράσταση, ὀργανωμένη ἀπὸ τοὺς νέους τοῦ 60οῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν μὲ τίτλο: “Μεγαλοβδόμαδο, Σίμωσε ἡ Ἀνάσταση“.

Εἴχαμε λοιπὸν τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ παρακολουθήσουμε μιὰ πολὺ προσεγμένη μουσικὴ παράσταση τῶν παιδιῶν ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἑορτὴ καὶ παρουσίαζε τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Γένους μας παραλληλίζοντάς την μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Μέσω λοιπὸν τῆς πλοκῆς δημοτικῆς, ἔντεχνης καὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ ποίησης τὰ παιδιὰ κατέδειξαν εὔγλωττα τὴν συνοχὴ στὴν ἱστορική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ ἀδιάῤῥηκτου πολιτισμοῦ τῆς ῥωμηοσύνης. Τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθειας εἶχε ὁ καθηγητὴς κ.Γεώργιος Λίλης, τὸν ὁποῖο καὶ συγχαίρουμε μαζί μὲ ὅλη τὴν ὁμάδα του, ὅπως καὶ τὴν Γυμνασιάρχη, ποὺ στεγάζει μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον τόσο καλὲς προσπάθειες τῶν παιδιῶν.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ζωντάνια τους καὶ τὸ ἄρτιο ἀποτέλεσμα ποὺ μᾶς παρουσίασαν καὶ μὲ χαρὰ θὰ τοὺς ὑποδεχθοῦμε ξανὰ καὶ σὲ ἄλλες ὄμορφες καὶ γόνιμες συναντήσεις τους μὲ τὴν μητέρα Ἐκκλησία.