Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν Παρασκευή, 17 Μαρτίου, ἡ Ἐνορία μας κατὰ τὴν ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἶχε τὴν μεγάλη πνευματικὴ εὐκαιρία νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ τὴν εὐλογημένη συνοδία τοῦ Ἀρχιμ. Ὀνουφρίου στὸ Ἱ.Μετόχιο τῆς Μονῆς Πετράκη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Νέας Πεντέλης.

Ἀπολαύσαμε ὅλοι μας τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς καὶ τὸ “πνευματικὸ χάδι” τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνοίγει κάθε φορὰ τὴν ἀγκαλιά του καὶ τὶς πύλες τῆς Μονῆς, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας.

DSC_0349.JPG

Ἡ προσκυνηματική μας ἐκδρομὴ ἐστέφθη μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, συμμετοχὴ μεγάλη καὶ ἕνα ποσὸν τῆς τάξεως τῶν 620,00€, τὸ ὁποῖον ἐδόθη στὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης Γερόντων, πρὸς ἐνίσχυσίν της, καθὼς εἶναι σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ θέση.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους Καλὴ Ἀνάσταση καὶ σύντομα νὰ ὀργανωθοῦν ἀνάλογες πνευματικὲς ἐξορμήσεις για τοὺς ἐνορίτες μας.