Ἐτικέττες

,

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ-ΘΕΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ20

Τὴν προσεχῆ Τρίτη 28 Μαρτίου

στὸν Ἱερὸ Ναό μας θὰ τελεσθεῖ

Ἱερὰ Άγρυπνία

τῶν Προηγιασμένων Θείων Δώρων

κατὰ τὸ ἀρχαιοπρεπὲς τυπικὸν

τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

μετ’ ἐνάτης ὥρας.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8:30μ.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ