Ἐτικέττες

, , ,

Ἡ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὴν Ἐνορία μας!

 

Εὐχόμαστε ὁ Τίμιος Σταυρὸς

νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ ἐνισχύει τὸν ἀγῶνα τοῦ καθενός μας

καὶ ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ προσκυνήσουμε

τὰ Ἄχραντα Πάθη Του καὶ τὴν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του!