Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων καὶ τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὅπου ἕδρασε ἡ Ἁγία Φιλοθέη στὰ σκοτεινὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, ὅταν ὅλα «τἄσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά».

«Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθε»· καὶ τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο τιμώντας τὴν Ἁγία προστάτιδά του, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας ζητώντας τὴν πρεσβεία τῆς Ὁσίας Φιλοθέης καὶ διαβάστηκαν κόλλυβα πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς Ἁγίας τῶν Ἀθηνῶν.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Τέλος, πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία ἔχει ἀρκετὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες, τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο διοργάνωσε τὴν ἐτήσια ἀπογευματινὴ ἐκδήλωση τὴν ἡμέρα ποὺ ἑορτἀζει ἡ προστάτιδά μας, προκειμένου μὲ τὶς πρεσβεῖές της νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Στέγη μας. Πράγματι, παρόλη τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας, ἡ Ἁγία ἐμεσίτευσε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ καὶ κόσμος πολὺς προσῆλθε στὴν ἐκδήλωσή μας καὶ εὐφράνθηκε πραγματικὰ ἀπὸ τὶς μελωδίες τῆς ὄπερας ποὺ μᾶς χάρισε ὁ σεβαστὸς π.Πέτρος Πανταζῆς, ἐφημέριος τῆς Ἱ.Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, πρώην τραγουδιστὴς τῆς ὄπερας. Τὸν π.Πέτρο συνόδευσε στὸ πιάνο ἡ Πρεσβ.Μαρία Χαβάτζα. Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἀκολούθησε λαχειοφόρος ἀγορὰ στὴν ὁποία δόθηκαν πλῆθος δώρων ποὺ εἶχαν εὐγενῶς προσφερθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐρίτιμο κ.Χριστίνα Τσιαφούτη, τὴν ὁποία καὶ εὐγνωμονοῦμε ἰδιαιτέρως. Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε καὶ δόθηκε στὴν Στέγη Γερόντων ἦταν 2.600,10€, ποσὸν ποὺ θὰ ἀνακουφίσει γιὰ λίγο τὸ ταμεῖο τῆς Στέγης.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη γιὰ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ Στέγη, τὶς κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ. γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωση, τὴν Προϊσταμένη καὶ τὸ Προσωπικὸ τῆς Στέγης ποὺ μερίμνησαν γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ Καλὴ Ἀνάσταση!