Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν Κυριακὴ 06 Φεβρουαρίου 2017, καὶ ἐνῷ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριῳδίου, μιᾶς κατανυκτικῆς περιόδου ποὺ μᾶς εἰσάγει στὴ συμπόρευση γιὰ τὴν μαρτυρικὴ ἄνοδο τοῦ Κυρίου στὸν Γολγοθᾶ καὶ τὴν «καινὴ καὶ ξένη» κάθοδο τοῦ Θεοῦ στὸν ᾅδη γιὰ τὴν σωτηρία μας, εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ τελέσει τὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ναό μας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.Ἰάκωβος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, ὡς ὑπεύθυνος Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς μας Περιφερείας.

Τὸν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας, δι’ εὐχῶν του, νὰ ἔχουμε μιὰ εὐλογημένη ἀγωνιστικὴ πορεία πρὸς τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὴν Ἀνάσταση.

Καλὸ Τριῴδιο!!!