Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου, κατόπιν ἐπιθυμίας τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ψαριανῶν, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ.κ.Μάρκου καὶ στὸ τέλος της Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κτιτόρων τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγ.Δώδεκα Ἀποστόλων Παρεκκλησίου μας, Κων/νου καὶ Δεσποίνης Κανάρη. Ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς μας παρέστησαν οἱ π.Φιλόθεος καὶ π.Γεράσιμος, ἐνῷ συλλειτούργησε μαζί τους ὁ Διάκονος π.Ἑμμανουὴλ ἀπὸ τὸν Ἱ.Ναὸ Ἀπ.Παύλου Σταθμοῦ Λαρίσης.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρέστη σύσσωμο τὸ Δ.Σ. τῶν ἐν Ἀθήναις Ψαριανῶν, ὁ δήμαρχος Ψαρῶν κ.Κωνσταντῖνος Βρατσάνος ἐνῷ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀναφερόμενος στὸν μεγάλο ἥρωα τοῦ 1821, Κωνσταντῖνο Κανάρη καὶ στὴ συμβολή του στὴν αἴσια ἔκβαση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν κατακτητῶν κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς σημαντικῆς καθυστερήσεως ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Δράμαλη, λόγῳ τῆς πυρπόλησης τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας τοῦ Καρὰ-Ἀλῆ ἀπὸ τὸν Ἥρωα Ναύαρχο στὸ λιμάνι τῆς Χίου. Μετὰ τὸ “Δι’ εὐχῶν” μοιράστηκαν στὸ ἐκκλησίασμα διάφορα γλυκίσματα ἀπὸ τὰ μυρωμένα Ψαρά τοῦ Αἰγαίου μας.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ.Μᾶρκο γιὰ τὴν εὐλογία ποὺ μᾶς χάρισε μὲ τὴν παρουσία του στὴν Ἐνορία μας καὶ ἰδιαίτερα στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21 καὶ τὴν Ἀδελφότητα τῶν ἐν Ἀθήναις Ψαριανῶν γιὰ τὸ ὅτι δὲν λησμονοῦν τὸ μεγάλο χρέος ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι σὲ ὅσους θυσιάστηκαν γιὰ τὴν πατρίδα μας, ἀγωνιζόμενοι ὑπὸ τὴν σημαία τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας, “τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία”. Εὐχόμαστε νὰ συνεχίσουν ἀνάλογες πρωτοβουλίες, ὥστε νὰ “θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι καὶ νὰ μαθαίνουν οἱ νεώτεροι”, ἀναβαπτιζόμενοι ὅλοι μας στὰ νάματα τῆς φυλῆς.